CISV Norge Kontoret - Hovedadmin.

Samarbeidsoppgaver fra "I Have a Mango"

Leire 2013

Sommeren 2013 sender CISV Oppland 2 delegasjoner til barneleir, og en delegasjon til Interchange i Østerrike for 12-13 åringer.
Vi trenger flere søkere, og dersom du kunne tenke deg å søke kan du gjøre dette vi linken på forsiden til cisv.no.