Støtte fra våre lokale sponsorer har en stor betydning for vårt arbeid, og gjør det mulig for oss å arrangere leir. Vi ønsker derfor å rette en stor takk til alle våre sponsorer for deres bidrag og støtte. De representerer bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner som deler vår visjon og tror på vår sak.

Spons våre kommende arrangement!

Er du interessert i å bli vår sponsor? Vi kan love deg en takknemlig gjeng med barn som får mulighet til å reise rundt i verden. Du vil også få en invitasjon til Open day på våre fremtidige leire. Du har også mulighet til promotering i våre kanaler.

Kontakt oss:

Ta kontakt med oss på styretcisvoppland@gmail.com dersom du ønsker å høre mer.

En stor takk til alle våre sponsorer!