Tid for Årsmøte!

Vi ønsker velkommen til CISV Opplands årsmøte tirsdag 3. oktober kl. 17! Årsmøtet avholdes på auditoriet på NT6, Storgata 9, 2815 Gjøvik. Det vil være mulighet for å delta digitalt, link til møte vil bli lagt ut. Saksliste1. Godkjenning av innkalling2. Godkjenning av saksliste3. Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere4. Gjennomgang av årsmelding5. Gjennomgang…