CISV Oppland skal i 2014 sende 2 barneleirsdelegasjoner (11 år)og 2 StepUp delegasjoner ( tidligere summercamp), av disse har vi fått en 14 år og en 15 år. Vi søker delegater og ledere, i tillegg er Oppland garantert en jente JC plass.  Søk via minside på cisv.no innen 1.desember. Vi har informasjonsmøte på Blomhaug skole,…